How to make Wayuu bag pom pom.How to make Pom Poms with yarn.How to make Pom Poms tutorial.

how to make pom poms

Let`s learn how to make Wayuu bag pom pom and how to sew pom poms to a mochila.Now you all know how to make pom poms with yarn but not all of you know how to make pom poms with different patterns on them.This is a pom pom pattern that i use a lot on my wayuu mochila bags.